Cogmed Werkgeheugen Training


 

Wat is Cogmed Werkgeheugen Training?

De Cogmed Werkgeheugentraining helpt het concentratievermogen te verbeteren en vergroot het zogenaamde 'werkgeheugen'. Kinderen (en volwassenen) die deze training volgen laten een sterke verbetering zien in hun concentratievermogen, hebben een betere controle over impulsief gedrag en kunnen beter gebruikmaken van complexe vaardigheden om te kunnen redeneren. Uiteindelijk kunnen betere schoolresultaten worden behaald, vooral wat betreft rekenen en lezen. De training is zowel voor volwassenen en kinderen. 

Hoe werkt het?

De standaard training vindt vijf dagen per week thuis plaats gedurende vijf weken.  Een sessie duurt ongeveer tussen de 40 en 60 minuten. Soms wordt de duur en frequentie van de training aangepast wanneer dit beter bij een kind past. Voorafgaand aan de training vindt er een gesprek met de ouders en het kind plaats waarbij de moeilijkheden van het kind worden besproken. Tevens wordt er gekeken of, en wat voor baat het kind kan hebben bij de training. Tijdens de sessies thuis worden verschillende oefeningen aangeboden voor zowel het visuele als het verbale deel van het werkgeheugen. Het programma past de moeilijkheid van de oefeningen aan naarmate de vaardigheden van het kind zich ontwikkelen. Uw kind wordt begeleidt door de coach die u helpt bij de opzet van het programma, de training leidt, de resultaten analyseert en de nodige ondersteuning geeft tijdens wekelijkse telefoongesprekken. Tevens zijn er verschillende evaluatiemomenten tot een jaar na de training. 

Wat heeft u nodig?

Voor de training dient u te beschikken over een computer, laptop of tablet met internetverbinding. 

Voor wie?

De training is bewezen effectief bij kinderen met ADHD (met en zonder medicatie, met en zonder aanvullende diagnose), kinderen met leerproblemen, herstel na een chemokuur, herstel na CVA en blijkt ook zeer effectief bij mensen zonder een diagnose. 

Kosten

De totale kosten voor de training bedraagt 749 euro. Dit is inclusief de licentie voor het programma, coaching en eindrapportage. 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de training. Tevens kunt u altijd contact opnemen wanneer er vragen zijn over de training.