Kinderpraktijk Op Stap
Voor als uw kind wat extra ondersteuning kan gebruiken.

Wat is de Cogmed Werkgeheugen Training?

De Cogmed Werkgeheugen Training helpt het concentratievermogen te verbeteren en vergroot het zogenaamde 'werkgeheugen'. Kinderen (en volwassenen) die deze training volgen laten een sterke verbetering zien in hun concentratievermogen, hebben een betere controle over impulsief gedrag en kunnen beter gebruikmaken van complexe vaardigheden om te kunnen redeneren. Uiteindelijk kunnen betere schoolresultaten worden behaald, vooral wat betreft rekenen en lezen. De training is zowel voor volwassenen en kinderen. 

Hoe werkt het?

De standaard training vindt vijf dagen per week thuis plaats gedurende vijf weken.  Een sessie duurt ongeveer tussen de 40 en 60 minuten. Soms wordt de duur en frequentie van de training aangepast wanneer dit beter bij een kind past. Voorafgaand aan de training vindt er een gesprek met de ouders en het kind plaats waarbij de moeilijkheden van het kind worden besproken. Tevens wordt er gekeken of, en wat voor baat het kind kan hebben bij de training. Tijdens de sessies thuis worden verschillende oefeningen aangeboden voor zowel het visuele als het verbale deel van het werkgeheugen. Het programma past de moeilijkheid van de oefeningen aan naarmate de vaardigheden van het kind zich ontwikkelen. Uw kind wordt begeleidt door de coach die u helpt bij de opzet van het programma, de training leidt, de resultaten analyseert en de nodige ondersteuning geeft tijdens wekelijkse telefoongesprekken. Tevens zijn er verschillende evaluatiemomenten tot een jaar na de training. 

Wat heeft u nodig?

Voor de training dient u te beschikken over een computer, laptop of tablet met internetverbinding. 

Voor wie?

De training is bewezen effectief bij kinderen met ADHD (met en zonder medicatie, met en zonder aanvullende diagnose), kinderen met leerproblemen, herstel na een chemokuur, herstel na CVA en blijkt ook zeer effectief bij mensen zonder een diagnose. 

Interesse? Neem dan contact met ons op.

E-mailen
Bellen
LinkedIn