Kinderpraktijk Op Stap
Voor als uw kind wat extra ondersteuning kan gebruiken.

Voor wie is Acoustic Pioneer?

Herken jij één van de volgende punten bij een leerling:

 • kinderen die de instructie niet meekrijgen
 • problemen in de taalontwikkeling/ TOS
 • uitval op spellingtoetsen
 • zwakke concentratie bij luistertaken
 • angst en (bewegings-)onrust bij hardop voorlezen, danwel vermijdingsgedrag vertonen
 • vluchtig een verhaal vertellen
 • moeite met ordenen en samenvatten van een auditief aangeboden verhaal
 • wel onrust/ vermijding bij instructie laten zien en bij taakuitvoering minder
 • slecht auditief korte termijn geheugen voor woorden
 • moeite met spraak-in-ruimte situaties (bv. onrustige klas)
 • loopt achter in leesbegrip

Dan zou Acoustic Pioneer iets kunnen zijn. 

Met de Acoustic Pioneer app worden eerst de auditieve verwerkingsvaardigheden waaronder het auditief werkgeheugen in kaart gebracht. Tevens biedt Acoustic Pioneer trainingen voor kinderen die moeite hebben met de auditieve component van het werkgeheugen en het kunnen verwerken van auditief aangeboden informatie. Eigenlijk alle vaardigheden om informatie  en instructie in de klas goed mee te krijgen.

Wil je meer weten over Acoustic Pioneer of een kind hiervoor aanmelden, neem dan contact met ons op! 

E-mailen
Bellen
LinkedIn